Alan Gwynant

Alan Gwynant

By

Absolute Marquees have been providing structures and equipment to the National Eisteddfod of Wales for a number of years, and they offer a very good level of service. The equipment is of a very good standard, and meets all relevant national safety standards.

Mae cwmni Absoulte Marquees yn darparu adeiladau ac adnoddau i’r Eisteddfod Genedlaethol ers sawl blwyddyn, ac yn cynnig gwasanaeth arbennig. Mae safon y deunydd hefyd yn dda iawn, ac yn cydymffurfio â’r safonau diogelwch cenedlaethol perthnasol.