Rhys Bevan

Rhys Bevan

By

I have worked over the years with Absolute on several projects such as the Urdd and Can I Gymru. The quality of the kit and the service is good with a great experienced crew. I wish them the best.

Dwi wedi gweithio sawl gwaith dros y blynyddoed gyda Absolute ar brosiectau megis Yr Urdd a Can I Gymru. Mae safon y gwasanaeth yn dda a’r offer mewn cyflwr arbennig gyda criw bonheddig a gwybodus. Dwi’n dymuno’n dda iddynt.